Zastępstwa w dniu 30.03.2023 - 31.03.2023
Małgorzata Balińska / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 4 aLn(1) - Uczniowie przychodzą później      
2 2 cL(2) - Uczniowie przychodzą później      
4 3 aL(1) - Język angielski rozszerzony, 60 Małgorzata Praga złączenie grup  
5 1 aL(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
0 EIst Magdalena Zawadzka    
3 EIst Ewa Cichońska    
         
Alicja Ciura / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 aL - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
4 1 aL - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
5 1 eL - Język polski, 65 Krzysztof Urbanek za 8a SP  
6 1 aL - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 EHII Iwona Krawczyk    
4 EHII Krzysztof Urbanek    
         
Szymon Fijałkowski / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 1 aL(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
6 2 aL(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
7 2 aL(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 2 bL(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
9 2 bL(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 DI Anna Kwiatkowska    
7 ATR Krzysztof Urbanek    
         
Danuta Jankowska / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 3 aL(2) - Historia , 80 Magdalena Mikołajczyk-Jodko złączenie grup  
3 1 cL - Historia , 80 Danuta Krzak    
4 6 aSP - Plastyka, 80 Justyna Kubacka za 8a SP  
5 6 aSP - Uczniowie zwolnieni do domu      
6 5 aSP - Plastyka, 80 Jan Biedrzycki za 8a SP  
7 4 bSP - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 C1 Oliwia Lipok    
3 FGH Anna Kwiatkowska    
7 BO 1 Anna Pilis    
         
Maciej Jureko / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 aL(2) - Uczniowie przychodzą później      
2 5 bSP - Uczniowie przychodzą później      
3 4 bLn - Wychowanie fizyczne, sg1 Jadwiga Krzysteczko    
4 2 aL(2) - Wychowanie fizyczne, sg1 Anna Pilis    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 SG Izabela Sikora    
2 SG Izabela Sikora    
         
Katarzyna Krajcer / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 6 bSP(1) - Uczniowie przychodzą później      
2 Religia - Religia, 43 Danuta Krzak za IA LO  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
0 ATR Dagmara Malinowska    
1 BO 1 Dorota Kordek    
         
Anna Kwiatkowska / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 bL - Język polski, 44 Anna Wita    
4 1 bL - Język polski rozszerzony, 44 Anna Wita    
5 Język polski - Język polski, 44 Magdalena Lebok    
6 8 aSD - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
7 2 bL - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 DI Ewa Masalska - Górka    
         
Andrzej Micał / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 8 aSD(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
3 8 aSD(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
4 2 aL(1) - Złączenie grup   całość A. Pilis  
5 6 bSP - Wychowanie fizyczne, sg4 Joanna Schön za 1 lekcję w IA LO  
6 1 cL(2) - Wychowanie fizyczne, sg4 Joanna Schön    
7 1 cL(2) - Wychowanie fizyczne, sg2 Anna Trybała za 8a SP  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 SG Joanna Schön    
4 SG Ewa Cichońska    
5 SG Anna Szyguła    
         
Katarzyna Sabo / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 8 aSD(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
3 8 aSD(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
5 8 aSD(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
6 2 aL(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
7 2 aL(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 EIst Magdalena Mikołajczyk-Jodko    
6 ATR Marta Golis    
7 A1 Jadwiga Krzysteczko    
         
Daria Weber - Ficek / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 Edukacja wczesnoszkolna - Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie, Beata Bomastik złączenie grup  
3 Edukacja wczesnoszkolna - Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie, Beata Bomastik złączenie grup  
4 Edukacja wczesnoszkolna - Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie, Beata Bomastik złączenie grup  
5 Edukacja wczesnoszkolna - Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie, Beata Bomastik złączenie grup  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 ATR Karolina Juriewicz    
5 C1 Magdalena Zawadzka    
         
Małgorzata Zawada / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 4 bLn - Uczniowie przychodzą później      
3 1 dL - Historia i teraźniejszość, 47 Magdalena Rudawska    
4 2 bL - Wiedza o społeczeństwie, 47 Jadwiga Krzysteczko    
5 3 aL(1) - Historia rozszerzona, 47 Magdalena Mikołajczyk-Jodko    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 DFII Jadwiga Krzysteczko    
         
Magdalena Zawadzka / 30.03.2023 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 3 aSP(1) - Religia, 29 Beata Bomastik    
5 Edukacja wczesnoszkolna - Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie, Justyna Kołodziej złączenie grup  
6 2 cSP(1) - Religia, 31 Magdalena Bieniecka-Sarre    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 C1 Iwona Krawczyk    
         
Małgorzata Balińska / 31.03.2023 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 3 aL(1) - Język angielski rozszerzony, 60 Małgorzata Praga złączenie grup  
4 4 aLn(1) - Język angielski rozszerzony, 60 Małgorzata Praga złączenie grup  
5 1 dL(1) - Język angielski rozszerzony, 60 Małgorzata Praga złączenie grup  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 EIst Magdalena Nowak    
4 EIst Katarzyna Maciejewska    
         
Maciej Jureko / 31.03.2023 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 aL(2) - Uczniowie przychodzą później      
2 2 aL(2) - Uczniowie przychodzą później      
3 2 cSP - Wychowanie fizyczne, sg3 Magdalena Nowak    
4 4 bLn - Wychowanie fizyczne, sg2 Magdalena Mikołajczyk-Jodko    
5 6 aSP - Wychowanie fizyczne, sg1 Andrzej Micał    
6 4 bLn - Uczniowie zwolnieni do domu      
7 1 aL(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   tylko grupa p.M.Jureki  
8 3 aL(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 FGH Alicja Ciura    
4 SG Justyna Kubacka    
5 BO 2 Andrzej Micał    
6 SG Andrzej Micał    
7 SG Jadwiga Krzysteczko    
         
Anna Kwiatkowska / 31.03.2023 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 Język polski - Uczniowie przychodzą później      
2 Język polski - Uczniowie przychodzą później      
3 1 bL - Język polski rozszerzony, 44 Anna Szyguła    
5 2 bL - Język polski, 44 Beata Przybyła    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
0 DI Joanna Grzybowska    
2 ATR Iwona Krawczyk    
4 DI Beata Przybyła    
         
Daria Weber - Ficek / 31.03.2023 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 Edukacja wczesnoszkolna - Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie, Beata Bomastik złączenie grup  
2 Edukacja wczesnoszkolna - Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie, Beata Bomastik złączenie grup  
3 Edukacja wczesnoszkolna - Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie, Beata Bomastik złączenie grup  
4 Edukacja wczesnoszkolna - Obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie, Beata Bomastik złączenie grup  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 C1 Katarzyna Sabo    
         
Magdalena Zawadzka / 31.03.2023 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 2 bSP(1) - Religia, 28 Dorota Kordek    
5 1 aSP(1) - Religia, 22 Beata Bomastik    
6 1 cSP(1) - Religia, 25 Magdalena Nowak    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 A1 Beata Bomastik    
6 A1 Justyna Kubacka    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN